KONSULTACIJOS

A.Adleris sako, kad žmogui reikia jaustis galinčiu (reikšmingu) ir susijusiu bendrystėje su kitais.

Adlerietiškas konsultavimas - tai gyvenimo stiliaus analizė. Juo vadovaudamiesi sprendžiame savo gyvenimo uždavinius ir gauname vis tą patį rezultatą. Pažinimas leidžia pasirinkti kitokius sprendimus ir gauti kitokį rezultatą.

Esminis adlerietiško konsultavimo principas yra lygiavertiškumas. Tarsi dirbtų du partneriai. Klientas yra savo pasaulio žinovas, o psichologas yra tarsi gidas, kuris turi kompasą į geresnę situaciją.

TESTAI

BASIS-A testas 

BASIS-A testas matuoja penkias pagrinidnes temas: priklausymo grupei (bendrystės su kitais), polinkio prisiderinti, polinkio vadovauti, pripažinimo siekimo, atsargumo grupėje (nesaugumo); ir penkias pagalbines: negatyvizmo, optimizmo, polinkio jaustis išskirtiniu, noro patikti ir tobulumo siekimo. 

Testo tikslas - suprasti, kaip asmens gyvenimo stilius veikia žmogaus gyvenime. Testo rezultatus galima naudoti kaip informaciją apie save norint sustiprinti silpnąsias asmenybės puses ir/ar efektyviau panaudoti stipriąsias. Tinka ir poros santykių tobulinimui, nes matosi vietos, kur galimi konfliktai, darbuotojų atrankoje, jeigu pareigybei svarbu žmogiškieji santykiai.

Pagaminta it-crowd.